W tym dziale znajdą Państwo przepisy polskiego prawa do pobrania, obowiązujące na terenie naszego kraju .Wszystkie regulacje ustaw jak i aktów prawnych mogą ulec zmianie.

Towarzystwo Inwestycyjno-Finansowe  nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się wzorami ustaw i aktów prawnych bez zasięgnięcia porady prawnej.

Dalej